cover

عایق بندی استخر

featured image

عایق بندی استخر با ملات و چسب مخصوص

برای عایق بندی استخر به ترتیب زیر عمل می شود:

-ابتدا در ابعاد مورد نیاز، جهت یک سطح نمودن کف و بدنه استخر،استخر را شیب بندی کرده و ملات زیرکار اجرا می گردد.

-بعد از تمیزکاری ( سطح کار باید عاری از هرگونه ضایعات و نخاله حتی یک ماسه باشد) نوبت اجرای توری زیرساز است.

-بعد اجرای توری، از چسب ژیکابام جهت آبندی کل سطوح در چندلایه اجرا می شود.

 

some of our projects