cover

مدیران

حمید رضا امیری

teaser

مدیر طراحی سازه های صنعتی

کارشناسی مهندسی ساختمان از دانشگاه آکسفورد انگلستان
۳۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۷۹

دریافت رزومه

محمد رضا بهداد

teaser

مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی
۱۵ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۸۱

 

دریافت رزومه

علی حسنی نژاد

teaser

مدیر پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک از دانشگاه شاهد
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شاهد
۷سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۱

 

دریافت رزومه

محمد امین فرزین

teaser

مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد
۱۹سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۶

 

دریافت رزومه

علی فلاح

teaser

مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۵

 

دریافت رزومه

وحید امیدی

teaser

مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی
۱۶سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۸۱

 

دریافت رزومه

میثم معمارزاده

teaser

مدیر پروژه

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه سمنان
۱۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۳

 

دریافت رزومه

Pages