cover

مدیریت طرح و نظارت

مدیریت طرح مطالعات و اجرای بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌هاي مهم وزارت کشور، ساختمان‌هاي امدادي و مراکز آتش‌نشانی

teaser
كارفرما: وزارت کشور محل اجرا: تهران نوع پروژه:    مدیرطرح تاریخ شروع پروژه :۱۳۹۰ تاريخ شروع و خاتمه كار:   ۱۳۸۹-۱۳۹۰ شرح كلي پروژه: ساختمان آتش نشانی ها و مراکز امدادی بخشی از مهمترین ساختمان های تحت مدیریت وزارت کشور هستند که در هنگام بحران عملکردی حیاتی دارند.از این رو انجام مطالعات بهسازی لرزه ای و اجرای طرح های مقاوم سازی ، دارای...

مدیریت طرح مطالعات و اجرای بهسازی لرزه‌ای ساختمانها و مراکز مهم دانشگاه‌های سراسر کشور

teaser
كارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محل اجرا: تهران نوع پروژه:    مدیرطرح اعتبار طرح:   عمراني          تاريخ شروع و خاتمه كار:   ۱۳۸۹ شرح كلي پروژه: بهسازی لرزه ای ساختمان ها و مراکز مهم دانشگاهی کشور از مهمترین پروژه های عمرانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است.حساسیت و لزوم ایمنی مراکز علمی کشور سبب گردید تا مدیریت طرح مقاوم سازی...

مدیریت طرح مطالعات آسیب‌پذیری و ارایه طرح بهسازی ۲۵ باب مدارس استان يزد

teaser
کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان یزد محل اجرا: یزد نوع پروژه: مدیریت طرح اعتبار طرح:   عمراني      تاريخ شروع و خاتمه كار:   ۱۳۸۶-۱۳۸۸ شرح کلی پروژه:

مدیریت طرح پروژه مقاوم سازی ساختمانهای کلیدی استان کرمان از طرح بازسازی اضطراری زلزله بم (‏BEERP‏)‏

teaser
كارفرما: استانداری کرمان اعتبار طرح: اعتبارات بانک جهانی نوع پروژه : مدیریت طرح  تاريخ شروع و خاتمه كار:  ۱۳۸۷-۱۳۸۹  شرح كلي پروژه:

نظارت عاليه و نظارت كارگاهی بهسازی لرزه‌ای مدرسه سيد محمد آقا و هنرستان بهادری يزد

teaser
کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان یزد مساحت: مدرسه شهید محمد آقا ۵۳۰۰ مترمربع و مدرسه‌ شهید بهادری ۲۰۰۰ مترمربع شرح پروژه: مطالعات بهسازی لرزه‌ای این دو مدرسه در سالهای ۸۶ و ۸۷ توسط مشاوران طرف قرارداد اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و با مدیریت طرح ایمن سازه فدک انجام شد. با توجه به اشراف دقیق کارشناسان این شرکت به موارد فنی و...

نظارت عاليه و نظارت كارگاهی بهسازی لرزه‌ای دبيرستان دخترانه شهيد مطهری تهران

teaser
کارفرما:اداره كل نوسازي مدارس تهران  

مدیریت طرح مطالعات آسیب‌پذیری و ارایه طرح بهسازی ۴۸ باب مدرسه استان کرمان

teaser
کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان محل اجرا: کرمان نوع پروژه: مدیریت طرح اعتبار طرح:   عمراني      تاريخ شروع و خاتمه كار:۱۳۸۶-۸۹ شرح کلی پروژه:  مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ۴۸ مدرسه در استان کرمان با مسئولیت مهندسين مشاور دریا خاک پی، شهر راز پارت ‏و گومز انجام شده و این مشاور بر اساس توانمندي‌ها و تجارب...

انجام خدمات نظارت بر ساخت اسكلت فولادی ساختمان مدرسه پروين اعتصامی كرمان

انجام محاسبات فنی، تهيه نقشه‌های سازه و كنترل و نظارت ساختمان‌های جنبی بيمارستان گاندی

teaser
انجام محاسبات فنی اسكلت و تهيه نقشه‌های سازه و كنترل و نظارت برای ساختمان‌های جنبی بيمارستان گاندی شامل پاركينگ طبقاتی و مجموعه اداری  

نظارت عالیه و کارگاهی شبستان مسجد دانشگاه الزهرا(س)

کارفرما: دانشگاه الزهرا (س)