cover

عبدالرضا فریدونی

featured image

مدیر بخش بین الملل

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید عباسپور
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شهید چمران
۱۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۳

 

دریافت رزومه