cover

احمد قنبری

featured image

معاونت اجرا و پروژه ها
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه مهر البرز
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شریف
۲۱ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک سال ۱۳۹۶
 
دریافت رزومه