cover

احمد مواجی

featured image

مدیر کنترل پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فرهنگ
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه شیراز
۱۰ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۴

 

دریافت رزومه