cover

مجتمع اداری- تجاری - مسكوني گلچین برگ

featured image

کارفرما : ایرج خسروشاهی

 محل اجرا  : تهران - ونک

تاریخ شروع : ۱۳۹۴

 نوع پروژه  : طراحی نقشه های شهرداری وتهیه نقشه های فاز ۱و ۲

شرح کلی پروژه  :
تعدا طبقات: ۱۷ (۱۰طبقه زیر زمین + طبقه همکف تجاری + طبقه ۱ تا ۵ اداری)
این پروژه به مساحت ۶۵۰۰متر مربع ، دارای پارکینگ مکانیزه می باشد.

نوع اسکلت : ترکیبی بتنی و فلزی