cover

مسعود حاتمی

featured image

مدیر پروژه و سرپرست بخش معماری
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی معماری از دانشگاه خیام مشهد
۱۳ سال سابقه کار حرفه ای
شروع همکاری با ایمن سازه فدک از سال ۱۳۹۲
 

دریافت رزومه