شرح کلی پروژه

مساحت زمین: 2800 متر مربع/ مساحت ساخته  شده: 890 متر مربع

متریال:  سیمان، آجر، سنگ، چوب، شیشه

پروژه درون یکی از باغ های حدود چهل ساله ی بافت شهری گیلاوند واقع شده است. تعریف کارفرمای پروژه، ویلایی بدون بروز و عرضه بیرونی و با کمترین میزان دیده شدن ، فرم شاخص نداشتن و توجه زیادی به خود جلب نکردن بود. از طرف دیگر تمایل کارفرما برای فضای درون پروژه، وجود فضاهای متنوع برای بهره مندی حداکثری از حضور در ویلا بود. در طراحی پروژه تلاش شد که این دوگانگی، یعنی تنوع درونی و سادگی بیرونی دستمایه طراحی قرار گیرد و مبنای اصلی ایده پروژه نیز همین دوگانگی (duality) درون و بیرون قرار گرفت

ساختار اولیه بر مبنای این تضاد، تقابل هندسی درون و بیرون استوار شد که به دو صورت هندسه راست گوشه برای فرم محاط و خالی های درونی با هندسه ای از جنس طاق ساختار پیدا کرد. پیدایش فرم از یک مکعب ساده شروع و با خالی های جهت دار تمرکز به داخل مهم تر از بیرون شد  و تنوع فضایی درونی مبنای توسعه طرح قرار گرفت. وقوع نهر آبرسانی باغات در قسمت شمالی بستر، امکان دیگری برای پروژه فراهم کرد تا آب این نهر به فضای میانی پروژه کشانده شود و یک آب جاری درون پروژه شکل بگیرد. (نهر جاری در شهر زادگاه کارفرما -اصفهان- مادی نامیده می شود.) که همین فضای میانی پروژه مادی نام گرفت.

مکعب اصلی پروژه از قسمت میانی برش خورده و یک فضای واسط در آن قرار گرفته است. تمرکز درونی فضایی، نور گیری و تمامی امکان های فضایی پروژه رو به سمت مادی است. راستای هندسی فعال درونی به سمت همین فضا اتفاق افتاده است و در تقابل با راستای مادی که در امتداد هندسه باغ است قرار می گیرد. این تقابل هندسی – تضاد مکعب و فرم طاق شکافنده- معماری پروژه را به معماری امکان تبدیل کرده است ، معماری از جنس حضور و کشف

ویژگی های پروژه

  • کارفرما: عادل امین الرعایا
  • محل اجرا: تهران – گیلاوند
  • نوع پروژه: طراحی و اجرا
  • سال شروع و خاتمه: ۱۳۹9-۱۳۹7
  • طراحی و معماری: مسعود حاتمی

 

جوایز کسب شده: رتبه دوم جایزه معمار در بخش طراحی ویلا

این پروژه در یکی از باغهای شهری با قدمت ۴۰ ساله واقع شده است. کارفرمای پروژه برخلاف ظاهر ساده ویلا، فضاهای متنوعی را جهت افزایش میزان لذت حضور در ویلا، انتخاب می کند. از این رو طراحان تصمیم گرفتند این دوگانگی _تنوع فضای داخلی و سادگی نمای بیرونی_ را در روند طراحی به چالش کشیده و این موضوع را پایه و اساس طراحی پروژه قرار دهند.

با در نظر گرفتن این کنتراست، طراحان شکل گیری مقدماتی را بر اساس مقابله با هندسه های داخلی و خارجی پایه گذاری کردند – طوری که خطوط قائم که فرم احاطه شده و شکل منحنی فضای داخل خالی می شود. فرم اولیه این ویلا به صورت یک مکعب ساده ظاهر شد و بواسطه ی یک حفره در میان فضای داخلی توسطه یافته و موجب شد تا تمرکز به فضای داخلی بیش تر از فضای خارجی باشد.

سرانجام، تنوع فضاهای داخلی اساس توسعه طراحی را شکل داد. جریان آبی که باغهای شمالی سایت آبیاری را می کند، فرصتی برای گسترش آن از طریق فضای مرکزی و تشکیل جریان آب در درون پروژه فراهم کرد. این فضای مرکزی (مادی) که نوعی رودخانه است، نامگذاری شد. فرم مکعبی این پروژه به دو نیمه تقسیم شده است و یک فاصله بین فضای مرکز ایجاد شده است. تمرکز فضاهای داخلی، نورپردازی و سایر خصوصیات فضایی همگی نسبت به مادی صورت گرفته است. تضاد هندسی – تضاد بین مکعب خالص و قوس ها – معماری پروژه را به معماری حضور و شهود تبدیل می کند. سرانجام، تنوع فضاهای داخلی اساس طراحی پروژه را شکل داد.

این ویلا درمنطقه دماوند در شهرگیلاوند طراحی و ساخته شده است. طراح و معمار ویلا، مهندس مسعود حاتمی میباشد و اجرای ویلا با شرکت ساختمانی ایمن سازه است که در سال 99 به بهره برداری رسید و عنوان رتبه دوم جایزه معمار را در بخش طراحی ویلا به خود اختصاص داد

در طراحی این ویلا از المان های معماری سنتی ایران استفاده شده است که با ترکیب با معماری مدرن حس فضایی خاصی به ویلا داده است، در طراحی ویلای مادی از متریال آجر به عنوان متریال شاخص در معماری ایرانی استفاده شده است و این ترکیب بسیار هنرمندانه و با ظرافت بسیار به کار رفته است، در فضای داخلی ویلا از جریان آب که مشخصه واضح و پایدار در معماری ایرانی است در قسمت میانی ویلا استفاده شده است که این به شکل حوضچه آب در مرکز قرار گرفته است و از جداره شیشه ای اطراف آن و در مجاورت آب حس خیلی خاصی به بیننده القا میشود. این حوض واین جریان آب از طبقه بالای ویلا هم دیده میشود زیرا در طراحی این ویلا شکاف یا در اصطلاح معماری ووید (void) وجود دارد و سبب میشود که هم نور بسیار با کیفیتی در طبقه بالا وجود داشته باشد و هم اینکه این نوع طراحی سبب دیده شدن جریان آب از طبقه بالای ویلا هم میشود

در طراحی ویلای مادی از متریال های آجر، چوب،پارکت و سطوح بتنی و سیمان به طورخاص استفاده شده است. ترکیب هنرمندانه آجر که در جداره های ویلا استفاده شده است نمایشگرهنر طراحی معمار این ویلا است که به شکل سطوح صاف و در بعضی از نقاط در روی سطح به صورت برجسته طراحی و اجرا گردیده است که نوعی از گره چینی در طراحی معماری است

در این ویلا از قوس که نمادی از معماری سنتی ایرانی میباشد به شکل مدرن استفاده شده است، در پنجره هایی که از پایین ترین قسمت ویلا تا طبقه بالای ویلا به صورت یکسره و به شکل کشیده طراحی شده است، از شکل قوس دار در نمای پنجره ها استفاده شده است که حس کشیدگی و نگاه به سوی آسمان میدهد.

این قوس ها در ورودی ویلا و تمام درب ها و پنجره های ویلا دیده میشود طراحی ورودی به صورت یه حجم معلق قرار گرفته است که هدف از این کار پیروی از ایده ویلا است. ایده اصلی طراحی ویلا الگو از مجرای آب که مادی نامیده میشود گرفته است

شکل مکعبی این پروژه به دو نیمه تقسیم شده است و یک فاصله بین فضای مرکز ایجاد شده است. تمرکز فضاهای داخلی، نورپردازی و سایر خصوصیات فضایی همه به سمت معادی است. جهت گیری هندسه داخلی روح به سمت معادی است، عمود بر جهت معادی، که با هندسه باغ هماهنگی دارد. این تضاد هندسی – تضاد بین مکعب خالص و قوس ها – معماری پروژه را به معماری حضور و شهود تبدیل می کند.

با توجه به این تضاد، ما شکل گیری ابتدایی را بر اساس مقابله با هندسه های داخلی و خارجی قرار دادیم – متعامد خطی به عنوان فرم احاطه شده و شکل منحنی در داخل خالی می شود. غوطه وری فرم با یک مکعب ساده، بوسیله حجمی توخالی گرا ایجاد شده است، که غلظت در داخل با آن بیشتر از خارج قابل توجه است.

شکل مکعبی این پروژه به دو نیمه تقسیم شده است و یک فاصله بین فضای مرکز ایجاد شده است. تمرکز فضاهای داخلی، نورپردازی و سایر خصوصیات فضایی همه به سمت معادی است. جهت گیری هندسه داخلی روح به سمت معادی است، عمود بر جهت معادی، که با هندسه باغ هماهنگی دارد. این تضاد هندسی – تضاد بین مکعب خالص و قوس ها – معماری پروژه را به معماری حضور و شهود تبدیل می کند